Vorig item Volgend item

KNGU

Website: www.kngu.nl Fact: +5 miljoen views Kensington - War

Uitdaging

Met bijna 240.000 leden en 1100 aangesloten clubs, is de KNGU de vierde grootste sportbond van Nederland. Toch nam het aantal gymmende, turnende, springende en dansend leden geleidelijk af. Toen in 2010 bleek dat het ledenaantal met bijna vijf procent was gedaald, luidde de Koninklijke Nderlandse Gymnastiek Unie de noodklok: er moesten drastische maatregelen worden genomen.

In de zomer van 2011 trok de KNGU Triple Double aan als strategisch marketingpartner. Het bestuur van de KNGU was zich ervan bewust dat er een grote verschuiving nodig was om de gymnastiekunie weer een betekenisvolle rol te kunnen geven en de betrokkenheid van (potentiële) leden en sponsors te vergroten. Terug naar de basis dus: de KNGU – en vooral de gymsport – op de juiste manier positioneren en vervolgens promoten naar de buitenwereld. De belangrijkste vraag: hoe kunnen we de sport een herkenbare uitrstraling naar de buitenwereld geven, zodat de bond weer in ledenaantallen kan groeien en partners aan zich kan verbinden?

Strategie             

Om de nieuwe strategie consistent uit te dragen, is Triple Double met alle stakeholders om de tafel gegaan om de rol van de gymnastiekunie opnieuw te definiëren. Van binnen naar buiten. Dit resulteerde in de claim ‘Iedereen een leven lang laten bewegen’. Want: geen enkele andere sport ter wereld kun je van de wieg tot aan het graf uitvoeren. Om dit merkkompas te complementeren, heeft de KNGU ‘lef’, ‘dichtbij’ en ‘expressie’ als onderscheidende nieuwe kernwaarden vastgesteld. Vanuit daar is de KNGU meerdere producten gaan creëren die aansluiten op haar nieuwe missie, visie en de vraag van de markt.

Concept

Om deze nieuwe ambititie en belofte te kunnen laden en beleven, hebben we samen met de KNGU meerdere nieuwe producten ontwikkeld. Het Beweegdiploma, het Grote Gymfeest, Let's Rock in Rio en nog een aantal andere concepten waar achter de schermen hard aan wordt gewerkt.


Middelen & Activaties

Eén van de eerste wapenfeiten was het Beweegdiploma voor kinderen van twee tot zes jaar. In de steeds meer beschermde omgeving waarin kinderen leven, bewegen ze ook minder. Met het Beweegdiploma streeft de KNGU ernaar om ieder kind tussen de twee en zes jaar in een lessenserie van twintig uur de belangrijkste motorische vaardigheden aan te leren. In het verlengde hiervan sloot de KNGU een overeenkomst met Nijntje. Dit wereldwijde kindericoon komt in allerlei communicatie-uitingen terug, Nijntje is immers als geen ander in staat om de peuters en kleuters te leren dat beweging belangrijk en vooral leuk is. De ambitie is dat vanaf 2020 ieder kind in Nederland het Beweegdiploma haalt.

Resultaat

Tot op heden zijn er 155 clubs met het keurmerk Beweegdiploma en zijn er 1.300 Beweegdiploma's uitgegeven.