Meer (geregistreerde) AED’s in de buurt

16 oktober 2018

De Hartstichting heeft haar vervolgcampagne gepresenteerd op de succesvolle lancering van het oproepsysteem. Nadat de Hartstichting eerder met succes 170.000 mensen opriep om zich te registreren als burgerhulpverlener, wordt nu aandacht gevraagd voor AED’s.

Elke dag worden tientallen mensen in Nederland overvallen door een hartstilstand. De meeste mensen die een hartstilstand krijgen, zijn gewoon thuis. Deze mensen kunnen worden gered dankzij het landelijke oproepsysteem. Met voldoende AED’s zorgt het oproepsysteem er voor dat overal in Nederland binnen 6 minuten kan worden gestart met reanimeren. Voor een goed (of: landelijk) werkend oproepsysteem zijn minimaal 30.000 aangemelde AED’s nodig. Met dit aantal kan de overlevingskans van iemand met een hartstilstand in Nederland zelfs verdubbelen.

Naast de landelijke commercial richt de campagne zich specifiek op woonwijken: via landelijke en lokale PR, online content en het project BuurtAED. BuurtAED.nl is een initiatief van Philips en de Hartstichting waardoor het voor buurtgenoten mogelijk wordt om op een makkelijke manier geld in te zamelen voor een kwalitatief goede AED. Philips legt daarbij een startbedrag in, om het extra aantrekkelijk te maken. Triple Double is verantwoordelijk voor de strategie van de campagne en heeft de tv commercial ontwikkeld.

Opel & Feyenoord helpen de Hartstichting
Opel en Feyenoord zetten zich al sinds eind 2014 in voor de Hartstichting. Nadat vorig jaar de 170.000e burgerhulpverlener werd geregistreerd, is het volgende doel om bij te dragen aan 30.000 geregistreerde AED’s.

Daarom zijn Opel en Feyenoord samen met Kaj Gorgels de actie 'Spot een AED' gestart. Het legioen kan heel eenvoudig helpen om zoveel mogelijk AED’s in Nederland op te sporen. Via opel.nl/feyenoord zijn er in twee weken tijd al meer dan 650 AED’s gespot door heel Nederland. Dankzij het spotten worden de gegevens van een AED zichtbaar en kan de eigenaar worden opgeroepen om zijn of haar AED aan te melden bij het oproepsysteem.

6-Minutenzone 
Bij een hartstilstand moet binnen 6 minuten begonnen worden met reanimatie om de kans op overleven zo groot mogelijk te houden. De gemiddelde aanrijdtijd van een ambulance is echter 8 tot 10 minuten. Daarom is er in Nederland een oproepsysteem voor reanimatie, Hartslag.nu, waarmee burgers die kunnen reanimeren (burgerhulpverleners) worden opgeroepen bij een hartstilstand. In dit systeem staan ook AED’s geregistreerd, zodat burgerhulpverleners weten waar zij de dichtstbijzijnde, beschikbare AED kunnen halen. Want bij een hartstilstand is het gebruik van een AED van levensbelang. De Hartstichting zet zich daarom al jaren in voor het creëren van een landelijk dekkend netwerk van zowel burgerhulpverleners als 24/7 beschikbare AED’s om levens van slachtoffers van een hartstilstand te redden. Meer informatie hierover is hier te vinden: www.hartstichting.nl/aed