Mijn belangrijkste cri de coeur: maak sportsponsoring fiscaal aantrekkelijk!

23 maart 2017

De Nederlandse sport heeft een impuls nodig en dit vergt visie, ambitie en voldoende middelen. Op dit moment is de sport (te) sterk afhankelijk van de begroting van VWS en de afdrachten van de Nederlandse Loterij. Bovendien heeft ook NOC*NSF te maken met budgetten onder hoogspanning en de nodige uitdagingen op het gebied van sponsoring. Tijd voor vernieuwing en een moderne blik op de financiering van de sport.

Die vernieuwing komt er onder meer met het openstellen van de (online) kansspelmarkt, maar dat is an sich niet voldoende. De sport mag ook in de toekomst niet alleen afhankelijk zijn van fluctuaties in de kansspelmarkt. Om die reden stel ik voor om het bedrijfsleven veel breder bij de sport te betrekken en hen financiële incentives te bieden om meer en duurzaam in de sport te investeren. Goed voor het bedrijfsleven en goed voor de sportvereniging om de hoek. Sport raakt ons allemaal.  

De commissie onder leiding van Jack de Vries noemde het al in één van haar tussenrapportages: “Het is van belang dat vanuit online kansspelen ook een bijdrage wordt geleverd aan het behouden en versterken van onze attractieve en betrouwbare sportcultuur.” Eén van de opties om dit te bereiken was “door fiscaalvriendelijke bijdragen door operators aan de sport mogelijk te maken.” Ik ben nog ambitieuzer. Waarom maken we het niet voor ieder bedrijf mogelijk? Pas dan kunnen we de sport echt een krachtige impuls geven en kunnen bedrijven hun lokale en maatschappelijke rol nog beter pakken.

In Nederland zijn we al gewend aan het inbouwen van fiscale prikkels om maatschappelijke doelen te bereiken. Denk aan de fiscale faciliteiten voor Kunst & Cultuur, energiezuinige auto’s, zonnepanelen en de belastingvrijstelling voor loterijen die goede doelen ondersteunen. Sport misstaat niet in dit rijtje.

Sport heeft ongekende positieve maatschappelijke effecten van gezondheid tot betrokkenheid en cohesie. Zaken die het stimuleren meer dan waard zijn. Daar hebben we nieuw sport- en fiscaalbeleid voor nodig. Het momentum hebben we te pakken, de formatie voor een nieuw Regeerakkoord is immers net begonnen. Laten we vanuit de sport een krachtig geluid horen in Den Haag met het verzoek om serieus te kijken naar stimuleringsmogelijkheden voor bedrijven waardoor de Nederlandse sport de wind weer in de rug krijgt!

Bob van Oosterhout